Regulamin internetowego Sklepu Internetowego GLOBALTEX

Internetowy Sklep GLOBALTEX działający pod adresem http://globaltexfashion.com/pl prowadzony jest przez GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie, 42-202, ul. Garibaldiego 1/3, pod nr KRS 0000606118, NIP 5732862146, REGON 363889802. Regulamin określa zasady internetowego zawierania transakcji w Sklepie GLOBALTEX przez podmioty profesjonalne zarejestrowane jako przedsiębiorcy.

Słowniczek:

 1. Sklep - Internetowy Sklep GLOBALTEX działający pod adresem internetowym http://globaltexfashion.com/pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Czas realizacji zamówienia - czas od złożenia zamówienia przez Klienta, w jakim Sklep skompletuje zamówienie, do momentu przekazania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy, uwzględniający wyłącznie dni robocze;

 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej deklarująca profesjonalny charakter prowadzonej działalności, posiadająca Konto Klienta;

 5. Konto Klienta - baza zawierająca dane indywidualizujące Klienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta;

 6. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub w placówce Poczty Polskiej;

 7. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach, a w szczególności głównych cechach świadczenia, Sklep zamieszcza na stronie www.globaltexfashion.com

 2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://globaltexfashion.com/ 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient, celem składania zamówień, może również założyć Konto Klienta, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu, w tym podać adres poczty elektronicznej, określić hasło do Konta i zaakceptować Regulamin Sklepu. Login i hasło Klienta mają charakter poufny. podany adres email jest loginem nie zmienialnym, a hasło można edytować, konto aktywuje administrator serwera najpóźniej następnego dnia roboczego, Za pośrednictwem Konta Klienta istnieje możliwość m.in. sprawdzania aktualnego statusu zamówienia.

 4.  Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. Sklep zwrotnie przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej automatyczną informację w celu weryfikacji przez Klienta złożonego zamówienia. Następnie niezwłocznie pracownik Biura Obsługi Klienta/ Opiekun Klienta wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, które to potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia, w szczególności dla każdej transakcji w celu przygotowania faktury pro forma i jej zaakceptowania:

 5.  W celu złożenia zamówienia Klient zalogowany do systemu i zaakceptowany przez administratora podejmuje kolejno następujące czynności:
  a. loguje się na Konto Klienta
  b. dokonuje wyboru towarów lub usług
  c. dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  d. dokonuje wyboru sposobu płatności.
  Po dokonaniu zamówienia Sklep przekazuje Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy

 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klienta Biuro Obsługi Klienta zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie i zwróci Klientowi wpłaconą należność. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za niedostępny w Sklepie towar, Sklep zwróci Klientowi należność

 8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja takich zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować przez Czas realizacji zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przydzielonym opiekunem handlowym za pośrednictwem adresu email, telefonicznie, pod numerami telefonów podanymi w zakładce Kontakt.

 2. Zmiany zlecane w inny sposób będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko po uprzednim zalogowaniu się Klienta na Konto Klienta.

 3. Dla założenia zamówienia należy mieć zarejestrowane konto Klienta. Rejestracja Klienta uważa się za dokonaną po zakończeniu weryfikacji przez Biuro Obsługi Klienta i przesłanie Klientowi informacji kontem email o skutecznym zarejestowaniu konta

III. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a. podawane są w złotych polskich,
  b. zawierają podatek VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
  d. obejmują zniżki przyznane kontrahentowi

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także wszelkich opłatach za dostarczenie towaru oraz wszelkich innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.

 3.  Ceny podane na stronach serwisu dotyczą oferty Sklepu i obowiązują przy zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu.

 4.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 6. Koszty dostawy nie są uwzględnione w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce "Koszty dostawy".

IV. Czas realizacji zamówienia.

 1. Sklep oferuje w większości towary, które gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 7 dni roboczych od dnia od zakończenia złożenia zamówienia, zapłaty faktury pro forma jeżeli została wystawiona.

 2. Sklep oferuje również możliwość realizacji dostawy towarów zamówionych przez Klienta bezpośrednio na adres innego podmiotu wobec którego Klient wykonuje wszelkie prawa i obowiązki jako sprzedawca ( Dropshipping)

 3. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustalenia terminu dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
  b. firmy kurierskiej l

 5. Przesyłki zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Firmy kurierskiej do krajów, w których firma kurierska świadczy usługi.

 6. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność w formie przedpłaty – płatność na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Biuro Obsługi Klienta. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, zakończonego zapłatą kwoty wskazanej w fakturze pro forma. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
  b. zapłata po zakończeniu zamówienia z terminem płatności uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta

 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

VI. Reklamacje.

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu wady towaru.

 2.  W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie na adres Biura obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru Klientowi, Klient, powinien zawiadomić Sklep o wadzie w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  W takim przypadku prosimy o informację na adres poczty elektronicznej hello@globaltexfashion.com a Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
  GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., ul. Garibaldiego 1/3, 42-202 Częstochowa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji, oryginalną metką i oryginalne opakowanie.

 3.  Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z zakupem i odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (paczka rejestrowana), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od przesłania przez klienta zaakceptowanej faktury korygującej.

VII. IMPORT Zamówienia

Możliwy jest uproszczony sposób składania zamówień polegający na przesłaniu za pomocą strony internetowej w zakładce sklepu internetowego Import Zamówień pliku w formacie CSV zawierającego dane zamawianych produktów – i to się pokazuje w koszyku – dla dokonania zamówienia należy zaakceptować skład koszyka oraz jego wartość. W razie problemów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

VIII. Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych , zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

a. Administrator Danych

GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., KRS 0000606118, NIP: 5732862146, 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 1/3

b. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

c. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

d. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

e. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

f. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

g. Identyfikator użytkownika/Log – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

h. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

i. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych

w GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., KRS 0000606118, NIP: 5732862146, 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 1/3 niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą handlową Administrator stosuje się do powyższych przepisów dotyczących zachowania tajemnicy.

5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,

b) kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

6. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

7. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

§2. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych. Nie zbieramy danych sensywnych,

2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

§3. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., KRS 0000606118, NIP: 5732862146, 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 1/3

2. Wszystkie dane osobowe w Przedsiębiorstwie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Polityka bezpieczeństwa informacji

f ) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”

c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

6. Pracownicy zobowiązani są do:

a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych

oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

§4. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem sieci internet oraz na terenie obejmującym pomieszczenie biurowe zlokalizowane przy ulicy Garibaldiego 1/3, 42-202 Częstochowa.

2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

§5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:

a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

f ) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na nośnikach zewnętrznych zapewniających stałe funkcjonowanie systemu informatycznego używanego przez Administratora

g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Przedsiębiorstwa przy pomocy haseł dostępu.

i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

3. Administrator dla usług zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu

4. Administrator wykorzystuje Protokół SSL (Secure Socket Layer) jako rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

5. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

6. Administrator informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Klienta za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

a) możliwość otrzymania spamu;

b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

c) obecność i działanie robaków internetowych (worm);

d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

e) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

f) piractwo;

g) sniffing;

h) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

i) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

j) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

7. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń Usługobiorca powinien:

a) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

b) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;

c) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

d) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

e) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

f) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

§6. Wykorzystywanie plików cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.globaltexfashion.com. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania sklepu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

a) utrzymanie sesji użytkownika;

b) zapisanie stanu sesji użytkownika;

c) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.globabaltexfashion.com)

d) zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

e) monitoring dostępności usług, tym dostawy

2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

b) zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

c) przywrócenie sesji użytkownika

d) zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

f) ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

g) przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

h) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

i) wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

a) monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

c) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;

d) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

e) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

f) badanie zapisów na newslettery;

g) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

h) wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

i) integracja z portalem społecznościom;

j) płatności internetowe.

4. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

a) Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

b) Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

c) przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl)

d) paypal (więcej informacji na stronie: www.paypal.pl)

Klient może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

5. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. Pozostałe dane

Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

§7. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki

– jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

§8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia tajemnicy handlowej.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

3. dane przetwarzane przez inne osoby są przetwarzane przez inne podmioty:

a) w celu wykonania umowy

b) w celu ulepszenia proponowanych produktów

c) w celu sformułowania, sprofilowania i zoptymalizowania oferty dla klienta

d) w celu rozpoznania zgłoszeń niezgodności towaru z umową i reklamacji

4. W nawiązaniu do przyjętej zakresu obowiązków pracowniczych. Każdy pracownik jest zobowiązany do informowania o zgłoszonych lub zauważanych przypadkach wymagających ingerencji w postaci poprawienia lub usunięcia z bazy danych osobowych. Dane osobowe rozumiane szeroko, w tym posiadane o Kliencie informacje takie jak imię i nazwisko, pesel oraz adres, inne informacje identyfikujące lub pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną - np. płeć, adres e-mail, numer IP.

5. Dane zostaną usunięte przez Administratora w następujących sytuacjach:

Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

a) dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;

b) podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;

c) podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

d) podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);

e) przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

f) dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)*.

6. Każdy Klient ma prawo do uzyskania trwałej kopii zebranych na swój temat danych po skontaktowaniu się, z Administratorem, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod adresem bok@globaltexfashion.com

7. Każdy Klient ma prawo do samodzielnej zmiany zebranych na swój temat danych,

8. Każda z osób zapisujących swoje dane w systemie wyraża zgodę na podejmowanie na zebranych od podmiotu danych oraz danych zebranych o nim za pośrednictwem wykorzystywanego przez niego oprogramowania (czy są modele klienta i czy są właściwości statystyczne klientów zajmujących się konkretną sprzedażą czy są stosowane algorytmy optymalizujące ofertę dla poszczególnych klientów)

9. Każdy z klientów po zalogowaniu do systemu ma prawo do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w tego typu działaniach i może zgodę tę modyfikować na każdym etapie współpracy. W zamian za wyrażenie zgody Klient może otrzymać dodatkowe zniżki lub uzyskać możliwość uczestnictwa w profilowanych akcjach promocjach i reklamowych.

10. Operacje na danych wykonują wyłącznie osoby uprawnione po dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru za zgodą administratora danych.

11. Dane są wykorzystywane w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych.

12. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych.

13. Dane zapisane w systemie będą wykorzystywane do chwili zakończenia współpracy handlowej w celu jej wykonania w tym do zakończenia okresu przewidywanego przez przepisy prawa dla powstania i przedawnienia roszczeń stron umowy.

14. Dane nie są eksportowane do innych państw, ani w żaden sposób udostępniane w ramach grupy podmiotów świadczących usługi, z wyjątkiem wypadków, gdy jest to niezbędne dla realizacji transakcji handlowej lub roszczeń z niej wynikających.

15. Administrator powiadomi Klienta o zmianie podmiotu wykonującego uprawnienia administratora.

16. Administrator będzie prowadził rejestr operacji na danych.

17. Administrator będzie prowadził rejestr naruszeń ochrony danych zgłoszenie każdego naruszania ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GLOBALTEXFASHION Sp. z o.o., KRS 0000606118, NIP: 5732862146, REGON 363889802, z siedzibą w Częstochowie, 42-202, przy ul. Garibaldiego 1/3. 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Zamieszczone w serwisie zdjęcia i opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1 maja 2018 r.

© SolEx B2B